Hemmakvarnen sädeskvarn mal dinkel mjölMobil 070-6077189
  Hem » Katalog » Litteratur & Recept »  |   | 
Kategorier
KoMo Kvarnar (12)
Litteratur & Recept (1)
Behållare & Förvaring (1)
Spannmål & Råvaror (2)
Just Nu: mer
Komo medium
Komo medium
5100:-
Sök paket med kolli-nr:

Dagligt Bröd 169:-


Annelies Schöneck "Dagligt Bröd"


Boken är inte bara en massa samlade brödrecept utan tar även upp principerna bakom bakningen och vad man behöver veta för att själv experimentera sig fram. Vidare behandlas malning av säd, surdeg och honungsjäsmedel, dextrinering, bakugnar, pålägg, glutenfritt bröd och mycket mer. 86 sidor, A5-format, mjuka pärmar.

Annelies Schöneck "Dagligt Bröd"
(ISBN 91-88456-03-X)

Denna produkt inkom i vårt sortiment den Tuesday 18 March, 2008.
Recensioner
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'pingy666.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '44' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '44' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]